Scotland, the Netherlands & beyond!

Wij zijn Alko & Miriam en wij zijn betrokken bij de oprichting Stichting Afterbeat sinds 2010. Samen met Afterbeat hebben we veel evenementen mogen organiseren gecombineerd met sport en school lessen. 

In 2017 hebben we een duidelijke roeping ervaren om te werken voor The Message Trust in Schotland. God opende deuren die we niet voor mogelijk hadden kunnen houden. Alko kreeg de mogelijkheid om te werken voor The Message Trust. Een grote evangelische organisatie die begonnen is met een band The World Wide Message Tribe. Doordat Alko veel op reis was met Transform (voorheen Transform DJS) kwam hij in contact met deze organisatie en kreeg de vraag om te werken voor deze organisatie. Alko was al sinds zijn 12e een fan van de band dus dit was een droom die uitkwam.

In 2018 opende God de deuren om ook daadwerkelijk te kunnen verhuizen. Het huis werd verkocht en Miriam vond een fantastische baan bij Terwille (Christelijke verslavingszorg) waarbij ze online als hulpverlener kon werken. 

De eerste 2 jaar na de verhuizing was Alko verantwoordelijk voor het opstarten van alle school missies van de Message Trust in Scotland. In 2020 voelden we een roeping om  Afterbeat ook in Schotland als stichting op te zetten in samenwerking met Ignite Movement. Door deze fantastische samenwerking besloot het gezin terug te verhuizen naar Nederland om daar een nieuw centrum te bouwen met een koffie cafe, jongeren-inloophuis en hoofdkantoor midden in het centrum van Veendam.  

Transform

De band Transform is een zeer groot deel van onze missie. Alko is manager op de achtergrond en maakt het mogelijk dat de band op missie kan. Transform heeft als doel abortus te stoppen en een miljoen mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

We are Alko & Miriam. Since 2010 we were involved in the Afterbeat Charity in the Netherlands. With this charity, we organized lots of events combined with sport and music lessons in schools.

In 2017 we felt a clear calling to work as missionaries in Scotland. God opened doors that we could not have imagined. Alko was given the opportunity to work for The Message Trust. An amazing evangelical organization that started with the band The World Wide Message Tribe. Alko travelled since 2015 a lot with the Afterbeat charity and the Transform band as he was the European manager. He came into contact with The Message Scotland and was asked to work for this organization in Scotland to set up the school work (creative mission). Alko was a fan of the band since he was 12 so this was a dream that came true. He never could imagine to actually work for this amazing charity.

In 2018, God opened the doors to move to Scotland. The house was sold and Miriam found a fantastic job at Terwille (Christian mental health coach) where she can work online as a counsellor. She also started to work for a local youth charity called Heart & Sound in Dunfermline.

For the first 2 years after the move, Alko was responsible for starting up all of the Message Trust’s school missions in Scotland. In 2020 we felt a calling to set up  Afterbeat as a foundation in Scotland in collaboration with Ignite Movement. Because of this fantastic collaboration, the family decided to move back to the Netherlands to build a new center with a coffee cafe, youth walk-in center and head office right in the shopping center of Veendam.

Transform
The band Transform is a very large part of our mission. Alko is still working in the background and helps to find mission opportunities.  Transform aims to stop abortion and reach a million people with the gospel of Jesus Christ.