Financiele ondersteuning

Naast gebed zijn dankbaar voor alle giften die gegeven worden door onze partners. Zonder deze partners is het onmogelijk jongeren te bereiken met het evangelie middels het scholenwerk van The Message Scotland. Het is een zegen om op deze manier samen te kunnen bouwen aan Gods Koninkrijk.

Als u nog geen partner bent zijn wij bereid bij u een kop koffie te komen drinken als we in Nederland zijn of middels een telefoon/Skype gesprek. We komen graag met u in verbinding!

Iedereen kan via deze link met IDeal ons maandelijks ondersteunen.

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een (maandelijkse) bijdrage over te maken op Rabobank: reknr. NL60RABO0158531604 (BIC RABONL2U) t.n.v. Stichting Afterbeat Veendam.

Afbeeldingsresultaat voor anbi logo
Stichting Afterbeat is een ANBI stichting. Een algemeen nut beogende instelling is een instelling met belastingvoordelen in Nederland.